டாம் அண்ட் ஜெர்ரி ஷோ-02

டாம் அண்டு ஜெர்ரி ஷோ-வை விரும்பாதவங்க உண்டோ...

2மறுமொழிகள்:

Blogger Sam மொழிந்தது...

யார் டாம், யார் ஜெர்ரி?
அன்புடன்
சாம்

6:09 PM  
Blogger Muthu மொழிந்தது...

nice

6:28 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு