காதலிக்காக...

ஒருவன் தன் தாய் தொலைந்து போனால் கடற்கரை வரை தேடுவான்; காதலி தொலைந்து போனால்.. கடலின் ஆழம் வரை தேடுவான் - என்று ஒரு பொன்மொழி உண்டு.. இங்கே இவர் என்ன செய்கிறார் பாருங்கள்

0மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு