ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம்

காரில் பயணம் போக ஆசை கொள்வதில் தவறில்லை தான்.
ஆனால்.. இத் தம்பதி மாதிரி ஆசைப்படக்கூடது..

0மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு